Opleiding & Ontwikkeling

Zonder Opleiding & Ontwikkeling geen innovatie. Daarom investeert StartReady veel in de ontwikkeling van haar medewerkers; zowel in tijd als in geld. Eén van de ontwikkeltrajecten is die van Duurzame Inzetbaarheid, gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is het opzetten van een ontwikkeltraject dat leidinggevenden de handvaten biedt om hun team beter te kunnen managen, de persoonlijke ontwikkeling van hun team en zichzelf te stimuleren en faciliteren waardoor hun duurzame inzetbaarheid wordt vergroot. Door deelname aan dit ontwikkeltraject wordt er bewustzijn gecreëerd onder de leidinggevenden dat hun voornaamste taak effectief leiding geven is, in plaats van participeren in het uitvoerend werk. In het Talent Development Plan worden specifieke thema’s behandeld die daarop inspelen en hun begeleidt in het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van hun team.