nl-NLen-US

De adoptie van technologie staat Het Nieuwe Werken in de weg

21 juni 2017

De adoptie van technologie staat Het Nieuwe Werken in de weg

Vormt serious gaming de oplossing?

Nu Het Nieuwe Werken niet meer zo nieuw is, is de inzet van technologieën die HNW mogelijk maken ook steeds gebruikelijker. In theorie geven ze medewerkers veel flexibiliteit en vrijheid. Maar een gebrekkige adoptiegraad van deze technologie op de werkvloer staat het volledig profiteren van de mogelijkheden nog wel eens in de weg. Ik denk dat serious gaming als trainingsmethode dit kan veranderen.


Universal Communications-oplossingen zoals Skype for Business zijn bij uitstek geschikt voor de moderne kenniswerker. Deze tools faciliteren plaats- en tijdonafhankelijk werken door bereikbaarheid te bieden vanaf elke locatie en op elk apparaat. De grootste uitdaging bij het structureel en bedrijfsbreed inzetten ervan, is de adoptie onder werknemers. Ook al zijn je medewerkers nog zulke voorstanders van flexibiliteit, dan nog kunnen zij soms een drempel ervaren bij het in gebruik nemen van nieuwe technologie. Niet altijd zijn de voordelen hen meteen duidelijk. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat een tool ingewikkeld is in het gebruik.
 

Klassieke training

Wij komen bij veel bedrijven over de vloer die plaats- en tijdonafhankelijk werken serieus nemen, en daarom Skype for Business willen implementeren. Bij hen zie ik dat succes afhangt van de adoptie. Per slot van rekening heb je niets aan een mooie, technisch goed draaiende applicatie als niemand er gebruik van maakt. Klassieke trainingsvormen worden vaak ingezet om mensen op weg te helpen. Denk aan klassikale workshops met bijbehorende handleiding. Een dergelijke training sorteert helaas niet altijd voldoende effect, omdat mensen niet on the job de software leren gebruiken. En daarbij vergt het ook veel geregel om mensen bij elkaar te krijgen, waardoor de kosten en tijdsinvestering oplopen.

Als pleitbezorger van Universal Communications vind ik het belangrijk dat ook de adoptie ervan hoog is. Het invoeren van een nieuwe technologie heeft immers weinig zin als het gebruik ervan minimaal is. Daarom heeft StartReady een eigen methode ontwikkeld om de adoptie van Skype for Business te stimuleren, waarbij het ons erom gaat dat de medewerker op een prettige en effectieve manier iets leert, en het organiseren van de training versimpeld wordt. Dat kan perfect met een serious game. Samen met serious gaming-expert IJsfontein en een aantal klanten hebben wij daarom Finding Victor ontwikkeld.


Serious gaming als leermiddel

Virtuele spellen zijn sterk in opkomst als trainingsmethode. Een toegepast digitaal spel als leermiddel in het algemeen, en onze Skype for Business-game in het bijzonder, heeft een aantal eigenschappen die het een voorsprong geven ten opzichte van traditionele training. Zo raken mensen die het spel spelen bekend met de functionaliteiten in de omgeving van de applicatie zelf, gewoon achter hun eigen pc. Ze kunnen het geleerde gelijk toepassen en hoeven geen vertaling te maken van het klaslokaal naar hun eigen werkplek. Ze spelen het spel individueel en op het moment dat het hen uitkomt. En een spelvorm maakt het ook nog eens plezieriger om iets te leren.

De speler volgt een enthousiasmerende verhaallijn en krijgt opdrachten waarmee hij Skype leert kennen. Na het voltooien van opdrachten wordt de speler beloond. Dit motiveert enorm om de training, of beter gezegd het spel, af te maken. Een game is dus een uitstekende manier om snel een grote groep mensen te trainen. Cruciaal als het gaat om Skype for Business, omdat werknemers de tool alleen effectief kunnen gebruiken als hun collega’s dat ook doen.
 

Overal en op elk moment spelen

Voor het management scheelt het inzetten van een game een hoop regelwerk. Als medewerkers een serious game aangeboden krijgen, is er geen noodzaak meer om mensen samen te brengen voor een workshop, wat normaliter tijdrovend en kostbaar is. Medewerkers krijgen de vrijheid om zelf de game te starten en te eindigen. Iedereen gaat er dus individueel, maar wel vanaf hetzelfde moment mee aan de slag, wat voor snel resultaat zorgt. Ook is een virtuele training als deze heel toepasselijk voor bedrijven die HNW actief promoten, omdat een serious game overal en op elk moment door de medewerkers gespeeld kan worden. Precies zoals je ook wilt dat de reguliere werkzaamheden plaats- en tijdonafhankelijk uitgevoerd kunnen worden.

Een serious game zorgt dus voor snellere adoptie van Skype for Business en laat mensen eerder profiteren van flexibiliteit en bereikbaarheid in hun dagelijkse werk. Tel daar praktische, organisatorisch en budgettaire voordelen bij op en serious gaming is de ideale trainingsmethode voor elk bedrijf dat HNW hoog in het vaandel heeft staan.

Lucas Wensing, CEO van StartReady

Theme picker