nl-NLen-US

Provincie Zuid-Holland test Skype for Business

24 april 2018

Provincie Zuid-Holland test Skype for Business

De Provincie Zuid-Holland is een pilot gestart om de mogelijkheden van Skype for Business als totaaloplossing voor haar communicatie in de praktijk te ervaren. Skype for Business wordt ingezet om intern en extern samen te werken via chat, telefoon, videovergaderingen en het delen van bestanden. Om de medewerkers optimaal gebruik te laten maken van alle mogelijkheden wordt ook een innovatieve, interactieve gebruikerstraining ingezet.

Door de grotere flexibiliteit die medewerkers hebben in de tijd en plaats waar zij hun werk doen, staan de vaste telefoons op de bureaus er steeds meer alleen ter decoratie. Telefoontjes blijven daardoor vaak onbeantwoord. De provincie test daarom of Skype for Business de bereikbaarheid van medewerkers kan verbeteren.  Daarnaast wordt ook gekeken of het de samenwerking tussen collega’s positief beïnvloedt en de telefoniekosten kan verlagen. De grootste winst is te behalen door alle communicatietooling te integreren, waaronder ook telefonie. Skype for Business-specialist StartReady heeft daarom een Skype-omgeving opgeleverd inclusief enterprise voice-functionaliteit. KPN Consulting ondersteunt de provincie met een training voor de medewerkers die meedoen aan de pilot en begeleidt de evaluatie van de uitkomsten van de pilot.
 

Aandacht voor mens achter de techniek

Om de voordelen van Skype for Business in de praktijk te ervaren moet er niet alleen aandacht zijn voor de techniek, bevestigt Lucas Wensing, CEO van StartReady. ‘’De grootste uitdaging bij de transitie van klassieke communicatiemiddelen naar Unified Communications is niet de techniek, maar de verandering die de mensen op de werkvloer door moeten maken om de nieuwe manier van communiceren en samenwerken toe te passen.’’ Om die gedragsverandering op gang te helpen heeft StartReady een interactieve gebruikerstraining ontwikkeld.

Finding Victor, zoals die training wordt genoemd, laat medewerkers op een actieve en motiverende manier kennismaken met Skype for Business. Zij gaan op hun eigen werkplek aan de slag met de tooling, op het moment dat het hen uitkomt. De training past zich namelijk aan op de beschikbaarheidsstatus van de deelnemer. Lucas: ‘’Finding Victor als training heeft alle karakteristieken die we van Skype for Business kennen: flexibel, gebruiksvriendelijk en plaats- en tijdonafhankelijk. En doordat mensen actief aan de slag gaan met de functionaliteit, zien ze direct wat Skype for Business voor hen kan betekenen in de dagelijkse praktijk.’’


Optimaal testklimaat

Frans Coenders, business consultant bij KPN Consulting: ‘’Finding Victor is een mooie aanvulling op het programma dat wij voor de Provincie Zuid-Holland hebben uitgewerkt. Samen met StartReady en de provincie zorgen we zo voor een optimaal testklimaat waarin gebruikers de voordelen van Skype for Business kunnen ervaren, zonder geconfronteerd te worden met de opstartproblemen die we bij het introduceren van nieuwe technologie nog wel eens tegenkomen.’’

Rainier Maas, Coördinator Infra Beheer bij de Provincie Zuid-Holland, vult aan: “Wij zijn zeer benieuwd wat onze collega’s vinden van het aangeboden programma. Het is meer dan alleen een training, ze worden gedurende langere tijd begeleid en uitgedaagd om Skype for Business te verkennen. De kick-off is door de pilot-participanten erg goed ontvangen. Zij gaan nu enthousiast aan de slag met de interactieve training.’’

Theme picker